Vejledning omfattende brug af GlitterBug til synliggørelse af håndvask.

GlitterBug anvendes i undervisning i håndhygiejne til visualisering af,
hvor håndvasken ikke har været effektiv. Ved UV belysning af hænderne
efter håndvask vil man tydeligt kunne se de hudområder, hvor den mekaniske påvirkning med vand og sæbe ikke har været effektiv. Meget tørre hænder og tørre huddefekter bliver også tydeliggjort og illustrerer hermed vigtigheden af hel hud i forbindelse med smittespredning via hænder.

Produktet sælges i flere former:

a. Kit der består af håndholdt LED UV lampe (inkl. 1 Litium batteri placeret i
lampeæsken), en boks til mørklægning og fluorescerende creme (rækker til ca. 150
demonstrationer) (800 kr.)
b. Fluorescerende creme (rækker til ca. 150 demonstrationer) (280 kr.)
c. Forskellige større kasser med indlagt UV lys. (1650 - 2885 kr)

Priser er ex. moms, men inkl. forsendelse i DK.

Se alle produkter her.


Brugsvejledning:

1. Et til to pump GlitterBug creme indgnides på hænderne ( se her )
2. Hænderne vaskes umiddelbart efter som anbefalet med vand og sæbe og tørres.
3. Lokalet mørklægges, eller en UV kasse benyttes.
4. Hænderne belyses med den benyttede UV lampe.(se her )
5. Trin 2 - 4 gentages eventuelt.

Prøv efterfølgende at belyse håndtag, håndvask og håndklæde. Vigtigheden af at tørre hænder efter håndvask illustreres tydeligt, hvis håndklæder belyses med UV lys efter brug.
Fjern batteri fra lampen, når denne i perioder ikke benyttes. Lampen bør ikke udsættes for vand eller andre væsker.Bivirkninger:

Jeg har importeret dette amerikanske produkt siden 1995 og videresolgt til såvel
hygiejnesygeplejersker som sundhedsplejersker og uddannelsesinstitutioner
indenfor sundheds- og levnedsmiddel området.
Tre sundhedsplejersker har i denne periode oplyst, at have oplevet en person der har haft
reaktion på hænderne efter brug af GlitterBug, hvorfor allergikere skal være forsigtige. I alle
tre tilfælde har personerne haft GB cremen på hænderne i længere tid end anbefalet.
Det benyttede lys er af typen UVA. For LED lampen svarende til 400 nm, og de øvrige
Glowbarlamper på 365 nm. Det frarådes at fokusere direkte på lyset i længere tid, svarende
til ikke at se direkte op i solen.

Har du spørgsmål til ovenstående, kommentarer eller gode ideer, er du velkommen til at
kontakte Vestjysk Infektions Hygiejne ved Ian Gottlieb på vih@glitterbug.dk.

Oktober 2010

Sikkerhedsdatablad i PDF format finder du HER

 

Sidste nyt:
700 flere dødsfald sidste vinter grundet influenza!... se HER
Spar på det varme vand !... se HER
Uge 38 2014 = National Hygiejneuge
.... se HER
Nyt produkt:
Glitterbug ® GEL
.... se HER
Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale... se HER
15.oktober FN håndvaskedag....
se HER
Nyt produkt: GlitterBug GlowBag DK Kit
....se HER
e-Bug en undervisningsportal om mikroorganismer, hygiejne og antibiotika....se HER
Grillen virker!....
se HER
Værd at vide om antibiotika...se HER 
Statens Seruminstituts Infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA  ...se HER
 

Vestjysk InfektionsHygiejne v./ Hygiejnesygeplejerske Ian Gottlieb Mobil +45 22 22 89 11 VIH@glitterbug.dk
CVR nr. 27430805