Sundhedsstyrelsens Nyhedsbrev Sundnyt nr. 07 2007

WHO-kampagne for bedre hygiejne på sygehuse

Sygehusinfektioner rammer millioner af patienter verden over. Selvom problemet er større og medfører flere dødsfald i lande med en mindre udviklet sundhedssektor end den danske, er sygehusinfektioner også et problem her. Nu tilslutter Danmark sig Verdenssundheds-
organisationens (WHO) kampagne, der skal sikre bedre hygiejne på sygehusene.

Sundhedsstyrelsen tilslutter sig "rent er sikrere"
På sin første arbejdsdag mandag den 16. april vil Sundhedsstyrelsens ny direktør, Jesper Fisker, underskrive Danmarks tilslutning til WHOs verdensomspændende kampagne for patientsikkerhed: "Clean Care is Safer Care".

Underskrivelsen vil finde sted på en konference om patientsikkerhed i København, hvor WHO vil blive repræsenteret af Sir Liam Donaldson, der er en af initiativtagerne til og formand for WHO’s globale alliance for patientsikkerhed, World Alliance for Patient Safety. Sir Liam Donaldson er også Chief Medical Officer i England og en af de mest indflydelsesrige personer inden for patient- sikkerhedsarbejdet.

Med Jesper Fiskers underskrift og tilslutning til WHO’s "Clean Care is Safer Care"-kampagne forpligter Danmark sig til:

• at anerkende, at sygehusinfektioner er en risiko for patientsikkerheden
• at arbejde for at fremme initiativer, der forbedrer håndhygiejnen blandt sundhedspersoner
• at sørge for tilgængelig information om håndhygiejne og dele erfaringer med aktører i alliancen - og
• at fremme den højeste standard for at nedsætte antallet af infektioner inden for sundhedsvæsenet.

Håndhygiejne er tema for 2008
Sygehusinfektioner rammer millioner af patienter verden over, ikke bare i udviklingslandene, men også i Danmark. Det har alvorlige konsekvenser for patienterne, mange er langvarigt syge, og nogle dør af deres infektioner, og det er også en stor økonomisk belastning af sundhedsvæsenet.

Sundhedsstyrelsen har hvert år et tilsynstema, som senest har været medicinhåndtering og patientret-
tigheder. I plejehjemstilsynet er der hvert år et tema, som netop i 2005 var hygiejne: Da blev mulighederne for at vaske/afspritte hænder, adgang til engangshandsker og brug af smykker på hænder og håndled belyst.

Set lyset af Danmarks underskrivelse af "Clean Care is Safer Care" har styrelsens Enhed for Tilsyn sammen med embedslægeinstitutionerne besluttet, at temaet i 2008 skal være håndhygiejne.

Tilsynstemaet for 2008 vil blive tilrettelagt af Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner og Center for Forebyggelse i samarbejde med Statens Seruminstitut.

Hygiejne for patienters sikkerhed

Sundhedsstyrelsens ny direktør Jesper Fisker har netop den 16. april 2007 underskrevet WHOs globale kampagne "Clean Care is Safer Care", der fokuserer på hygiejne i sundhedsvæsenet.

- Jeg føler mig fantastisk privilegeret over, at jeg på min første arbejdsdag er med til at søsætte et projekt om patientsikkerhed. Og det er jo et dynamisk projekt, 51 lande har allerede tilsluttet sig, sagde Sundhedsstyrelsens ny direktør Jesper Fisker, da han den 16. april 2007 på Danmarks vegne underskrev WHOs kampagne for bedre hygiejne på sygehusene, "Clean Care is Safer Care".

Det skete på Dansk Selskab for Patientsikkerheds konference i København, hvor Sir Liam Donaldson, medicinaldirektør i England og en af initiativtagerne til WHOs globale alliance for patientsikkerhed, repræsenterede verdenssundhedsorganisationen.

- Arbejdet med patientsikkerhed er noget af det vigtigste på vore sygehuse, og næste opgave bliver, hvordan vi holder fast i fokus. Desuden må vi også gøre en indsats for at få primærsektoren med, sagde Jesper Fisker.

Hygiejne handler også om kvalitet og akkreditering
Jesper Fisker påpegede, at der er en sammenhæng mellem de akkrediteringsbestræbelser, der foregår rundt omkring på landets sygehuse, og sagde, at indsatsen for patientsikkerheden også skal tænkes sammen med IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

 

Tilbage
 

 

Sidste nyt:
700 flere dødsfald sidste vinter grundet influenza!... se HER
Spar på det varme vand !... se HER
Uge 38 2014 = National Hygiejneuge
.... se HER
Nyt produkt:
Glitterbug ® GEL
.... se HER
Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale... se HER
15.oktober FN håndvaskedag....
se HER
Nyt produkt: GlitterBug GlowBag DK Kit
....se HER
e-Bug en undervisningsportal om mikroorganismer, hygiejne og antibiotika....se HER
Grillen virker!....
se HER
Værd at vide om antibiotika...se HER 
Statens Seruminstituts Infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA  ...se HER
 

Vestjysk InfektionsHygiejne v./ Hygiejnesygeplejerske Ian Gottlieb Mobil +45 22 22 89 11 VIH@glitterbug.dk
CVR nr. 27430805