SSI:Infektionshygiejne
link oprettet 03.02.19

SSI: Interaktiv Undervisningsmateriale link oprettet 03.02.19

SSI: materiale udgivet af Central Enhed for Infektionshygiejne link oprettet 03.02.19

Faglig sammenslutning for Hygiejnesygeplejersker link oprettet 03.02.19

Sundhedsstyrelsen, Daginstitutioner link oprettet 03.02.19

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Hygiejnerådgivning  link oprettet 15.09.14

Rådet for Bedre Hygiejne Hygiejneugen 2014  link oprettet 15.09.14

Bedre håndhygiejne link oprettet 03.02.19

Rene hænder giver raske børn/DR   link oprettet 08.10.08

Sundhedsstyrelsen har nu lanceret et nyt undervisningsmateriale til brug for dagplejen  link ændret 15.02.14

Sundhedsstyrelsen

CDC - Centers for Disease Control and Prevention (USA)

Brevis Corporation

 

Sidste nyt:
700 flere dødsfald sidste vinter grundet influenza!... se HER
Spar på det varme vand !... se HER
Uge 38 2014 = National Hygiejneuge
.... se HER
Nyt produkt:
Glitterbug ® GEL
.... se HER
Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale... se HER
15.oktober FN håndvaskedag....
se HER
Nyt produkt: GlitterBug GlowBag DK Kit
....se HER
e-Bug en undervisningsportal om mikroorganismer, hygiejne og antibiotika....se HER
Grillen virker!....
se HER
Værd at vide om antibiotika...se HER 
Statens Seruminstituts Infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA  ...se HER
 

Vestjysk InfektionsHygiejne v./ Hygiejnesygeplejerske Ian Gottlieb Mobil +45 22 22 89 11 VIH@glitterbug.dk
CVR nr. 27430805