Link til e-læring om håndhygiejne fra Statens Serums Institut link oprettet 30-11-2015

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Hygiejnerådgivning  link oprettet 15.09.14

Rådet for Bedre Hygiejne Hygiejneugen 2014  link oprettet 15.09.14

Værd at vide om antibiotika    link oprettet 03.01.13

Statens Seruminstituts Infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA (Hospitaler, Plejehjem, Hjemmepleje og Klinikker)   link oprettet 03.01.13. Sidst redigeret 19.12.16

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 3. UDGAVE . 2016.  
link oprettet 18.07.17

Rene hænder giver raske børn/DR   link oprettet 08.10.08

www.bedrehygiejne.dk    link oprettet 21.11.07

Sundhedsstyrelsen har nu lanceret et nyt undervisningsmateriale til brug for dagplejen  link ændret 15.02.14

Statens Serum Institut har lanceret et nyt undervisningsmateriale til brug for primær sektor   link oprettet 23.1.07

Statens Serum Institut - Håndhygiejne link ændret 01.12.15

Sundhedsstyrelsen

CDC - Centers for Disease Control and Prevention (USA)

SLACK - tidskriftet Infection Control and Hospital Epidemiology

Brevis Corporation

 

Sidste nyt:
700 flere dødsfald sidste vinter grundet influenza!... se HER
Spar på det varme vand !... se HER
Uge 38 2014 = National Hygiejneuge
.... se HER
Nyt produkt:
Glitterbug ® GEL
.... se HER
Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale... se HER
15.oktober FN håndvaskedag....
se HER
Nyt produkt: GlitterBug GlowBag DK Kit
....se HER
e-Bug en undervisningsportal om mikroorganismer, hygiejne og antibiotika....se HER
Grillen virker!....
se HER
Værd at vide om antibiotika...se HER 
Statens Seruminstituts Infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA  ...se HER
 

Vestjysk InfektionsHygiejne v./ Hygiejnesygeplejerske Ian Gottlieb Mobil +45 22 22 89 11 VIH@glitterbug.dk
CVR nr. 27430805