Hvad er god håndhygiejne?

I mange artikler med råd om forebyggelse af smitsomme sygdomme og køkkenhygiejne, nævnes god håndhygiejne eller blot god håndvask.
Mere sjældent er en forklaring på god håndhygiejne / god håndvask.

Med udgangspunkt i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om Håndhygiejne (SSI første udgave 2013) og Dansk Standard DS 2451-2 (Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 2: Krav til håndhygiejne; har jeg udarbejdet følgende om hvad god håndvask er generelt.

Håndvask:
a. Hænder og håndled skal fugtes inden sæbe påføres.
b. Sæbe skal fordeles på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på håndfladen og omkring håndled.
note1.
c. Fingerspidser, tommelfingre, fingermellemrum, håndfladen og håndled skal mekanisk bearbejdes i mindst 15 sekunder.
note2.
d. Sæben skal afskylles under rindende koldt eller tempereret vand.
e. Aftørring af vand skal udføres med håndklæde.
note 3.


Note 1.
Fast håndsæbe skal være ophængt på magnet, så det periodevis kan tørre. Hvis brug af flydende sæbe bør denne være mild og hudvenlig (ofte bruges for meget flydende sæbe). Sæbens funktion er at opløse fedt og nedsætte vandets overfladespænding så der kan ske en mekanisk bearbejdning. Sæbe i sig selv fjerner ikke snavs og mikroorganismer, og såkaldt desinficerende sæber anbefales ikke.

Note 2.
Den mekaniske bearbejdning – gnubning i 15.sekunder, er af stor betydning i reduktion af snavs og mikroorganismer.

Note 3.
Selve den mekaniske aftørring med håndklæde, hvor der gnides, har også en betydelig effekt i reduktion af mikroorganismer og snavs. Engangshåndklæder anbefales. Frotte vaskeklude kan med fordel anvendes når de vaskes mellem hvert brug. Godt papir tillader også mekanisk aftørring, hvorimod dårligt papir skal benyttes som aftrykning da det ellers skader huden. Varmluft tørrere anbefales ikke da de udtørrer huden, spreder mikroorganismer og effekten af den mekaniske tørring mangler.


Hyppig håndvask med brug af vand og sæbe kræver at der benyttes en god håndcreme, der eksempelvis 3 gange daglig påføres rene og tørre hænder. Især om vinteren, hvor den kolde luft er tør, er det vigtigt at beskytte hænderne mod udtørring.

Hvor håndhygiejne har stor betydning, eksempelvis i sundhedsvæsenet, børneinstitutioner og levnedsmiddelbranchen er det nødvendigt at fjerne fingerringe og armbånd. Armbånd herunder armbåndsur bevirker at håndled ikke vaskes. Fingerringe dækker skidt under ringe, samt indeholder skidt på fingerringes overflader.

Hånddesinfektion er indgnidning af et alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel på synligt rene og tørre hænder, håndled og evt. underarme. Målet med hånddesinfektion er at dræbe den påførte mikrobielle flora og reducere den permanente mikrobielle flora. Der er stærk evidens for og international konsensus om, at hånddesinfektion udført med alkohol 70 – 85% tilsat hudplejemiddel er mere effektiv til drab af mikroorganismer end vand og sæbe.

1.Der skal tilføres så meget håndsprit, at huden kan holdes fugtig af hånddesinfektionsmidlet i 30 sekunder (ofte 3 – 5 ml).

2.Håndspritten skal fordeles og indgnides overalt på hver finger, mellem fingre, på håndrygge, på håndflader, omkring håndled og evt. underarme.

3.Underarme skal tages med i indgnidningen, når der kræves samme renhedsgrad som på hænder og håndled

4.Håndspritten skal gnides ind, indtil hænderne, håndled og evt. underarme er helt tørre.

5.Hånddesinfektion udføres efter håndvask på tørre hænder, håndled og evt. underarme.

Håndsprit har generelt ingen toksisk indvirkning på huden. Hudbarrieren forbliver intakt, hudens fugtighed ændres ikke signifikant og hudfedt er uændret. Alkohol har ingen rensende effekt og er ikke egnet som håndrensningsmiddel. Alkohols virkning reduceres af organisk materiale, og hvis det påføres våde hænder. Alkohol til hånddesinfektion dispenseret som gel, skum eller i servietform kan have en variabel og reduceret effekt i forhold til alkohol dispenseret i flydende form. Som tilsat hudplejemiddel anbefales Glycerol.

Der er stor forskel i de tilbudte hånddesinfektionsmidler. Ved valg af hånddesinfektions middel anbefales det at sikre sig at produktet er godkendt af Statens Serum Institut, da der er flere produkter på markedet der ikke kan anbefales.

Se mere på: Statens Serum Institut
 
Sidste nyt:
700 flere dødsfald sidste vinter grundet influenza!... se HER
Spar på det varme vand !... se HER
Uge 38 2014 = National Hygiejneuge
.... se HER
Nyt produkt:
Glitterbug ® GEL
.... se HER
Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale... se HER
15.oktober FN håndvaskedag....
se HER
Nyt produkt: GlitterBug GlowBag DK Kit
....se HER
e-Bug en undervisningsportal om mikroorganismer, hygiejne og antibiotika....se HER
Grillen virker!....
se HER
Værd at vide om antibiotika...se HER 
Statens Seruminstituts Infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA  ...se HER
 

Vestjysk InfektionsHygiejne v./ Hygiejnesygeplejerske Ian Gottlieb Mobil +45 22 22 89 11 VIH@glitterbug.dk
CVR nr. 27430805